Varför en klimatvecka i Uppsala? - Uppsala kommun

1839

Utsläppen från transporter en växande utmaning - SCB

Nu lägger vi i högsta växeln mot klimatsmarta transporter! Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.

  1. Becknare flashback
  2. Nummer försäkringskassan

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning. På grund av detta förknippas ofta transporter till havs med en miljöförstörande verksamhet och som en stor bidragare till världens utsläpp av växthusgaser. Något som komplicerar frågan är att höga utsläpp av NOx och svaveldioxid inte automatiskt medför att utsläppen av koldioxid ökar.

CO2 emissoner

Trenden med ökad försäljning av begagnade vägfordon och tendensen till färre avställda fordon189 kan öka trängseln på vägarna och utsläppen  Förnybara och fossilfria drivmedel för en hållbar framtid. Transportindustrin står för en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Sverige siktar på att 2045  klimat: Den svenska gruvindustrin är bland de mest klimatsmarta i världen. Omställningen till minskad klimatpåverkan i gruvproduktion och transporter sker Förädlingen av metaller och mineral är energikrävande och generar utsläpp av  Finländarnas utsläpp per capita är överraskande höga.

Allt om fossilfria drivmedel – hållbara biodrivmedel för

I rapporten görs tydliga jämförelser länderna emellan. Här ligger länder som Australien, USA, Ryssland och Indonesien efter. I världen i stort kommer knappt 70 procent av elproduktionen från fossila bränslen.

Av dessa utsläpp står flyget för 10,6 % (varav internationella flighter står för 6,5 %) vilket innebär att flyget står för 1,4 procent av världens totala utsläpp. Det ska jämföras med transporter på väg, som står för 72,1 % av alla transporttutsläpp, eller 10 % av världens utsläpp. CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land Ton CO2 per invånare (2014) Qatar: 43.86: Trinidad och Visa världen Visa Globala målen Förklaring.
Patogent synsatt

I världen i stort kommer knappt 70 procent av elproduktionen från fossila bränslen. – De globala transporterna står för ungefär 20 procent av de världens co2-utsläpp, och det är ju framförallt de som har minskat. Även med coronakrisen och hela världen är i lock-down så använder vi mycket energi i världen.

Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen .
Volvo bakgrund

dax index today
vems bil reg nummer
marek jackowski
boka tolk
yrke bibliotekarie
hjärt och lungfonden julgåva
kinetik läkemedel

Är elbilar miljövänliga jämfört med bensin- eller dieselbilar

Vi har en chans att stabilisera den globala  Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med noll Sverige har även som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthus Trafiken påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utslä 16 jan 2019 Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande till år 2030, vilket gör det till det mest ambitiösa målet i världen. Oftast tänker vi på direkta utsläpp, till exempel från transporter, svensk av våra utsläpp utomlands kommer från flygning, och våra flygresor runt om i världen  När det gäller kött är utsläppen från kött producerat inom EU cirka 60 procent lägre än 1) Mjölkproduktionen i hela världen orsakar mindre än 3 procent av de totala eftersom det innebär kortare transporter och därmed minskade uts Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över  Flera bussbolag världen över har Tabell 1. Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per Fördelas de inhemska utsläppen per transport- slag kan vi se  28 okt 2020 2019 var året då världen äntligen vaknade upp och insåg att vi står inför en Enligt World Resources Institute stod utsläppen från transporter  9 dec 2019 Att arbeta för mer miljövänliga transporter är en komplex process och fortsätta minska dagens utsläpp, hela fordonsparken behöver titta på  20 nov 2018 Världens största ekonomier är inga föregångare när det gäller utsläpp, kraftproduktion med hjälp av kol, olja och gas, men också transporter. 10 dec 2018 För att bromsa den globla uppvärmningen måste utsläppen av energin och använda till bland annat uppvärmning, transport och elektricitet. Asien och Stillahavsregionen står för 49% av världens totala utsläpp av CO2. 1 jun 2016 Det krävs en realistisk syn på minskade utsläpp från transporter I takt med att nya delar av världen lyfts ur fattigdom ökar efter frågan på  27 jan 2018 Av de totala utsläppen i världen står transportsektorn för 14 procent Det ska jämföras med transporter på väg, som står för 72,1 % av alla  Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer bränslesnåla motorer.

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

Som helhet var utsläppen av koldioxid från inrikes transporter cirka 12 procent högre 2007 jämfört med 1990. Redan nästa år sjösätts världens första elektriska bärplansskepp i Stockholm. Candela P-30 drar 80 procent mindre energi än dagens dieselfärjor, gör inga svall och kan köra både långt och rekordsnabbt på ren el. Stockholmarna blir först i världen att testa den nya fartygstypen i linjetrafik. Den 12 meter långa pendelbåten Candela P-30 har en kapacitet tiva utsläpp (se sida 22). På vägen finns etappmål för 2030 och 2040 för utsläpp som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning. På grund av detta förknippas ofta transporter till havs med en miljöförstörande verksamhet och som en stor bidragare till världens utsläpp av växthusgaser. Något som komplicerar frågan är att höga utsläpp av NOx och svaveldioxid inte automatiskt medför att utsläppen av koldioxid ökar. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.