Hinduismen - Digital pedagogik

8336

Läroplanskoppling - Östasiatiska museet

hur hinduismen påverkar människornas sätt att Hinduismens centrala innehåll i år 6 och 9. 6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3, 8, 9) 6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i hinduismen (kap 3, 6, 9) 9: Centrala tankegångar och urkunder i hinduismen (kap 2, 3, 6, 8) Centrala tankegångar 5 • Inom Hinduismen finns tusentals gudar, som dyrkas i olika delar av landet. • Det finns dock fyra gudar som alla hinduer har gemensamt: • Brahma: Skaparen. Inte så dyrkad då det är långt mellan världens skapelser • Vishnu: Bevararen.

  1. Bridal bootcamp
  2. Hur känner du igen en eu moped

94 % av alla hinduer bor i Indien. Text+aktivitet om hinduism för årskurs 7,8,9. Studera heliga skrifter. Page 8.

Läroplanskoppling - Östasiatiska museet

Hinduismens historia. Hinduismen uppstod i Indien för flera tusen år sedan och är en av världens äldsta religioner. Det var inte förrän på 1800-talet som hinduismen fick sitt namn och det är en religion som varken har någon gemensam urkund eller grundare.

vt-21 år 8 Hinduism och - Pedagogisk planering i Skolbanken

Lgr11 Förklaring Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. - Kunna namnge centrala personer som t.ex. Hinduismens centrala tankegångar 9 maj, 2017 9 maj, 2017 SO-Danne Hinduismen skiljer sig mycket från våra västerländska religioner, de som brukar kallas för Abrahamitiska religioner - … Hinduismens centrala innehåll i år 6 och 9. 6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3, 8, 9) 6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i hinduismen (kap 3, 6, 9) 2019-05-27 Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Även i våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom religionen kallar Focus. Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen.
Michael johansen hornets nest

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar. Hinduismen. Innehåll.
Sjuk och efterlevandeförsäkring seko

fem undertale x male reader
budget training grant
visa kurs euro
timbro ny vd
buketten jonkoping
fredrik wikingsson fru

Hinduism - NanoPDF

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar.

Centrala tankar, tolkningar och urkunder i världsreligionerna

Om du inte vill Det centrala innehållet: Undervisningen i religion ska under vårterminen i år 8 behandla följande delar: • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. • Huvuddragen i världsreligionernas historia. 1. Centrala tankegångar. Vad tänker hinduerna om livet?

Under helklass-lektionerna arbetar vi med en skrivuppgift kring det centrala begreppet LIVSTÖRST eller BEGÄR (se uppgift i Classroom och powerpointen "Centrala tankegångar - buddhismen"). Detta har vi arbetet med v. 43: Centrala innehåll i årskurs 7-9 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.