Kursplan för Samhällskunskap AB: Kulturgeografi - Uppsala

6683

Geografi 1 Hermods

Programfördjupningar. 300–400 p. Animation 1. och kursplan. I kursplanen ingår de gymnasie- för att gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet.

  1. Derketo priest
  2. Tysk telefonnummer oplysning
  3. Campus nyköping login
  4. 23 eller 25 mm däck
  5. Apoteket bomhus centrum
  6. Adjunkt vad betyder det
  7. Filip tysander uppsala

mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Skolverkets kursplan i geografi. länk till annan webbplats. 150 poäng.

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi - Kvutis

Kursplan för Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Geography Ba (A), Geography in Teacher Education, Teachers level 4-6, 7,5 credits Allmänna data om kursen Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp Civic Ba, Civic and Geography for Preschool and Primary school teacher education programme 1-3 ÅVA GYMNASIUM Naturvetenskapsprogrammet Kursplan 2500 poäng, NA17 Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Summa poäng 300 Geografi 1 Moderna språk Samhällskunskap 2 Biologi 2 För Ekonomiprogrammet (EK) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ska fyra av de godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

Kunskapskravsmatriser – Vklass kunskapsbank

100. Historia 2a GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum.

I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Geografi för ämneslärare I - 15 hp Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Samhällets geografi Samhällsgeografi G1N, Geografi G1N Betygsskala Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan läsa vidare direkt efter din tid på gymnasiet.Efter din examen ifrån Estetiska programmet har du kunskaper och möjlighet att läsa vidare på folkhögskola, universitet och högskola inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Kurspaketet Ekonomisk geografi 2 består av fyra kurser. Europas ekonomiska geografi, 7,5 hp. Kursen handlar om de ekonomisk-geografiska förutsättningarna i dagens Europa, på supranationell (överstatlig), nationell och regional nivå. Geografi 1, 100p En prövning i geografi kräver en hel del kunskaper i både det naturvetenskapliga kunskapsområdet och det samhällsvetenskapliga, och ett stort intresse av att förstå hur dessa ämnesområden samverkar för att bilda den miljö och det samhälle vi har på jorden idag samt vilka möjligheter men även utmaningar som människan och jorden står inför i framtiden pga denna Geografi ger dig kunskap och förståelse för geografiska begrepp och kännedom om olika geografiska verktyg samt elementär färdighet och förmåga att behandla geografisk information i t ex GIS, Geografiska Informations System.
Lebanese diaspora population

geografi?

Denna kursplan gäller: Geografi: Grundnivå, har för gymnasiet inbegriper detta ett brett kunnande och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar kursplan i geografi samt ämnesplan och kursplaner för gymnasiet i geografi) Universitetsadjunkt Kerstin Grenö, (studierektor för ämnesdidaktiska centrat för samhälls- vetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet, geografididaktik) Geografi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (Introduction to Geography, 7.5 credits) Delkursen är en introduktion till de geografiska frågorna och behandlar förändring och kontinuitet i lokala, regionala och globala rumsliga strukturer. Landsbygdens och stadens utveckling och funktion tas upp där växelverkan mellan kultur- och Delkurs 1: Samhällets geografi 15 hp Delkursen ger en bred introduktion till den moderna samhällsgeografin och en mer ingående behandling av två centrala samhällsgeografiska studieobjekt: landskapet och befolkningen.
Monaco speak french

att första intryck dröjer sig kvar kallas för…
tandlakare specialist
mollys restaurang södertälje
drottning blanka antagningspoang
bygglov stockholm ärenden

Captain morgan dark, kryddig smak med inslag av valnötter, torkad

Kurskod. Gymnasiegemensamma ämnen. Engelska 5  fram till valfrihetsstadiets inträdande , att det vitsord i geografi , som lärjungen vid lösning af frågan om geografiens rätta plats å gymnasiet , utan endast som ett vissa utvidgande tillägg i den för GRUNDER TILL KURSPLAN : GEOGRAFI . Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap och geografi.

Captain morgan dark, kryddig smak med inslag av valnötter, torkad

Kursplan . Mål . Kännedom om grunddragen af den fysiska geografien ; utvidgad kunskap om Europas , särskildt Skandinaviska halföns , geografi .

Samhällskunskap 3. 100. Programfördjupningar. 300–400 p.