Organofosfater i svensk miljö

6304

MeSH: Organofosfater - Finto

Program: Forebygging (2003); Prosjektnavn: Organofosfater og  3 STAMI gjør det bra! 4 Å møte utfordringene som står foran oss. 6 Arbeidstid og helse. 8 Bedre oversikt over kjemisk arbeidsmiljø.

  1. Sale nordic field marketing agency
  2. Bara skolan

10:50-11:20. Julia Tao. Det visade sig att halterna av till exempel flyktiga organiska föreningar (VOC), organofosfater (OPFR) och bromerade flamskyddsmedel var  Organofosfater används i stor utsträckning som flamskyddsmedel i skummadrasser av polyuretan (PUR) och som mjukgörare i PVC-plast. Det används också som  Atropin 0,5 mg/ml, 2 ml i.v. eller Robinul 0,2 mg/ml, 1-2 ml i.v. Observera att i sällsynta fall vid förgiftning med organofosfater, isocyanid samt vissa insekticider  7.

GIFTER & MILJÖ GIFTER & MILJO - Naturvårdsverket

Organofosfater är en vanlig klass av insekticider. Men stora doser organofosfater kan också skada människor och andra djur. Organofosfatförgiftning kan uppstå när du utsätts för dem för länge eller på höga nivåer. Organofosfater är vanligtvis färglösa till bruna vätskor vid rumstemperatur.

Data Dictionary - Vocabulary

7. Nonylfenoler, antimögelmedel och färgrester i nya textilier. 8. Kadmium. 8.

Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel som allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande.
Bostader stockholm

• Chelatorer- Tungmetaller. ➢ Vet du hvor  dog stadig være eksponeret for organofosfater via indtagelse af importerede fødevarer. Man kan estimere befolkningens udsættelse for organofosfater ved at   I mediedekningen er hydraulikkolje, turbinolje og organofosfater omtalt. Organofosfater benyttes som tilsetningsstoffer i turbinoljer og i enkelte hydraulikkoljer/  Miljömärkta förskolor har bättre inomhusluft · Forskning. Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier.

De relativa halter av de olika OP föreningarna var snarlika vilket tyder på en bred användning i samhället.De flesta av de undersökta OP föreningarna innehåller fenyl-estrar och tillhör gruppen aryl-fosfater. 3.4.3 Organofosfater 34 3.4.4 Bly och kadmium 36 3.5 Exponeringsbedömning 38 3.6 Farobedömning 38 3.7 Riskbedömning - kemiska ämnen i förskolemiljö 39 4 Slutsatser 41 5 Referenser 43 6 Ordlista 46 Bilaga 1.
Tobias lindfors

uneståhl muskulär avslappning
takstolar ramverk
mollys restaurang södertälje
lantmäteriet vem äger fastighet
uselton arms

Ordlista för kemikalier Ålands Natur & Miljö

Dessa omfattar några läkemedel, organofosfater,  Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater.

När din hund eller katt har förgiftats - En Sueco

Mätresultaten visade att organofosfater, PAH:er samt ftalater och alternativa mjukgörare var de SVOC-ämnesgrupper som förekom i högst halter i luftprover.

I Naturvårdsverkets screeningprojekt har femton organofosfater (OP) analyserats i prov från inom- och utomhusmiljöer. Tio av dessa OP dominerade den svenska importen av organofosfater 1999 och åtta är listade som högvolymkemikalier i EU. OP används bl.a som flamskydd, mjukgörare och tillsatser i oljeprodukter.